Privacybeleid

Privacyverklaring

Westerhof consultancy respecteert de privacy van haar klanten en wil daarom graag goed omgaan met hun persoonsgegevens. Westerhof Consultancy streeft ernaar om privacy van klanten, medewerkers en gedetacheerde personen zo goed mogelijk te waarborgen.

Inleiding

Deze Privacyverklaring Westerhof Consultancy is opgesteld om klanten te informeren hoe verwerking van persoonsgegevens plaats vindt. Deze “Privacyverklaring Westerhof website” is afgeleid van het Privacybeleid Westerhof Consultancy.

Bedrijfsgegevens

Wij zijn Westerhof Consultancy, Watermolenstraat 18, 4708 AN te Roosendaal, 06-36105117, algemeen@westerhofconsultancy.nl verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de AVG).

Deze privacyverklaring is beschikbaar op www.westerhofconsultancy.nl

Categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt

In het kader van de uitvoering van contractuele afspraken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij gebruiken en bewaren uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om verwerkt te worden.

Bronnen van persoonsgegevens

Verwerkte persoonsgegevens zijn in het algemeen direct door u zelf aan ons verstrekt. Veelal is er een wettelijke verplichting om deze gegevens te verwerken.

Grondslag en doeleind verwerking persoonsgegevens

Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een zogenaamde juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze grondslag wordt beschreven in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in principe alleen aan derden indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Verstrekking zonder toestemming vindt plaats in de volgende gevallen

·         Wanneer daarvoor een wettelijk verplichting bestaat, bijvoorbeeld aan De Belastingdienst

·         Wij werken veel met Cloud oplossingen en uw gegevens worden daarom ook bij onze Cloud providers opgeslagen.

Persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan derde partijen buiten de EER (Europese Economische Ruimte), wanneer daarvoor garanties worden geboden, zoals het EU-US Privacy Shield.

 

Website gebruik

Als je een CV, vacature of reacties plaatst op de site, verzamelen we de gegevens als het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

 

Cookies

Wanneer je een cv, vacature of reactie plaatst op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien je een account hebt en je logt in op onze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een CV of vacature wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Als je een account hebt op onze site, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden

Bewaartermijnen

De bewaartermijn verschilt per situatie. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor meer informatie over bewaartermijnen kunt u contact opnemen met de Functionaris Persoonsgegevens.

Uw rechten ten aanzien van verwerking persoonsgegevens

Klanten van Westerhof Consultancy beschikken over diverse rechten die ze kunnen uitoefenen, zoals:

·         Recht op inzage, rectificatie en het wissen van persoonsgegevens

·         Recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken

·         Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens

·         Recht om uw gegevens aan uw of een andere partij over te dragen (dataportabiliteit)

Indien u een van deze rechten wilt uitoefenen, dan kunt u telefonisch een verzoek indienen of per email op algemeen@westerhofconsultancy.nl. Wij streven ernaar om binnen 30 werkdagen op uw verzoek in reageren.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de manier waarop Westerhof Consultancy met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier;

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen

Westerhof Consultancy maakt gebruik van een uitgebreide set van maatregelen om persoonsgegevens te beschermen op de website, op PC’s, netwerken, servers en databases. Denk daarbij aan antivirus, antimalware, software updates, encryptie, beveiligd mailen en nog tal van andere maatregelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet om op welke manier dan ook automatische beslissingen te nemen omtrent uw behandeling. Er is dus geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming zoals bedoeld in artikel 22 AVG.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Voor al uw vragen en opmerkingen over privacy en bescherming van uw persoonsgegevens in onze praktijk kunt u bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming terecht:

Mevrouw C. Westerhof, Watermolenstraat 18, 4708 AN Roosendaal, 06-36105117, coby@westerhofconsultancy.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De actuele privacyverklaring is beschikbaar op de website van Westerhof Consultancy.

versie 1.0 | 01-07-2019

0
%